Ajuts per a estudis o projectes fora de Catalunya

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Fundacíó Universitària Agustí Pedró i Pons
Financing type:Public
Scope of funding:Interantional
Category:Research project
Topic: #57091
Start:2019 Jul 3
FSJD end:2019 Oct 1
Official end:2019 Oct 8
Description:

Objecte

Dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l'estranger, per a la realització d'estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d'ensenyaments artístics, música, composició i cant.

Cada aspirant ha de presentar la sol·licitud segons la seva titulació.

Poden sol·licitar l'ajut

Els llicenciats per la Universitat de Barcelona en:

- Biologia

- Ciències de la Terra

- Educació per a estudis de Pedagogia

- Farmàcia i Ciències de l'Alimentació en estudis de Farmàcia i Nutrició i Dietètica

- Filologia

- Filosofia

- Física

- Geografia i Història

- Matemàtiques i Informàtica

- Medicina i Ciències de la Salut per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica

- Psicologia

- Química

Els graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

Els graduats superiors pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.

L’edat màxima per a sol·licitar l’ajut és de 40 anys.

Període

El període de començament de les estades haurà d’estar comprés entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020.
Les estades es podran iniciar abans de la resolució d’atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme al segon semestre de l’any

Dotació

La quantitat mensual màxima a percebre dependrà del país de destí i de la modalitat d'ajut que correspongui, tot i què s'ha de tenir en compte que aquesta anirà en funció de la quantitat assignada a cada àrea.

Grup 1: Païssos d'Africa

Import Ajuda: 1.700 euros

Ajuda complementaria: 600 euros

Grup 2: Païssos de Sud-Àmerica

Import Ajuda: 1.900 euros

Ajuda complementaria: 800 euros

Grup 3: Paíssos d'Àsia

Import Ajuda: 2.000 euros

Ajuda complementaria: 900 euros

Grup 4: Païssos de la U.E, Nord Amèrica, Oceania i altres

Import Ajuda: 2.000 euros

Ajuda complementaria: 1.000 euros

La dotació econòmica mínima obtinguda serà de 2.000,00 € en aquells casos en que els càlculs de l’import per l’estada sigui superior a aquest import.

Documentació

- Formulari de sol·licitud

- Curriculum Vitae

- Expedient Acadèmic

- Acreditació el coneixement de la llegua del país on es sol·licita l’estada.

- Memoria del projecte a desenvolupar.

- Carta original d'acceptació del centre de destí.

- Informe del director del projecte.

- Fotografia format carnet.

- Fotocòpia del document identificatiu.

Termini sol·licitud

En cas d'interès, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació abans del 01 d'octubre de 2019.

Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org