Beca per projectes de recerca

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Societat Catalana de Cardiologia
Financing type:Public
Scope of funding:Autonomic
Category:Research project
Topic: #57091
Start:2019 Feb 25
FSJD end:2019 Mar 23
Official end:2019 Mar 30
Description:

Resum

La Societat Catalana de Cardiologia (SCC) convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits.

Requeriments

- L’investigador principal i el 50 % de l’equip investigador, haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ésser membre de la SCC.

- El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca.

- L'ajut no serà incompatible amb altres ajudes de finançament.

Dotació

10.000 €

Documentació a presentar

Memòria del projecte que ha d'incloure:

a) Nom i cognoms, adreça i lloc de treball de l'investigador principal i de la resta d'investigadors.

b) Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.

c) Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l'estudi.

d) Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris, pressupost i la disponibilitat.

e) Currículum dels investigadors i experiència prèvia sobre el tema.

Lloc de presentació

En cas d'interès, contacteu abans del 23 de març de 2019 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

S’haurà d’enviar la memòria del projecte escrita en català per via correu electrònic a la Societat Catalana de Cardiologia:

sccardiologia@academia.cat

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org