Beques de la Societat Catalana de cirurgia per a projectes d'investigació

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:No
Organization:Societat Catalana de Cirurgia
Financing type:Private
Scope of funding:Autonomic
Category:Research project
Topic: #57091
Start:2020 Mar 9
FSJD end:2020 May 23
Official end:2020 May 30
Description:

Objectius

Promoure la investigació clínica i té entre els seus objectius aportar tot el suport possible per la investigació independent per part dels seus socis. És per aquest motiu que es convoquen aquestes beques per la realització d'estudis multicèntrics realitzats als Hospitals Catalans en el camp de la Cirurgia General iDigestiva.

Dotació

Dues beques de 6.000 euros.

Requisits

- Podran presentarse tots els Socis de la Societat Catalana de Cirurgia al corrent de pagament de les seves quotes d’associat i en possessió del títol de metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu . Els metges en període de formació sanitària postgraduada, no podran participar com a investigadors principals, però si podran fer ho com a part de l'equip investigador. Un mateix investigador podrà participar en un màxim de dos projectes i només en un com a investigador principal.

- El projecte d’investigació haurà de ser original, sobre un tema relacionat amb l'àmbit de la Cirurgia General i Digestiva, de caràcter multicèntric entre Serveis de Cirurgia dels Hospitals Catalans, amb disseny prospectiu, controlat.

- La sol·licitud per participar es realitzarà únicament “on line“ mitjançant la pàgina web de la Societat Catalana de Cirurgia, a on es trobaran, les instruccions i els models de sol·licitud que obligatòriament s’han de fer servir.

Documentació

- Currículum Vitae del investigador principal icol·laboradors.

- Fotocopia del NIF.

- Memòria del projecte amb la següent estructura: introducció, justificació del projecte , hipòtesi, objectius, material i mètodes, data d’inici i data prevista de finalització.

- Pressupost del projecte.

- Certificació de la Direcció o Gerència del centre de treball, en el que s’acrediti coneixement i aprovació del projecte.

- Informe del Comitè d’Ètica i Assajos Clínics del centre de treball de l'investigador principal.

- Registre internacional d’assajos clínics.

- Informe del Comitè corresponent en cas d’experimentació animal si el tipus d’investigació ho requereix

Presentació Sol·licitud

En cas d'interès, contacteu abans del 23 de maig de 2020 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

Conjuntament a la sol·licitud haurà de presentar via correu electronic al Secretari de la SCC Dr. Francesc Vallribera Valls (20412fvv@comb.cat) la següent documentació en format electrònic normalitzat a l’arxiu adjunt.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org