Beques de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia (SCBO) 2019

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Financing type:Private
Scope of funding:Autonomic
Category:Research project
Topic: #57091
Start:2019 Feb 18
FSJD end:2019 Mar 24
Official end:2019 Mar 31
Description:

Finalitat

Aquestes dues beques van dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia en els darrers dos anys previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en Oncologia en un hospital o institució de Catalunya.

Dotació

6 000 euros

Durada

6-12 mesos

Requisits

- Ser membre de la SCBO (estant al corrent del pagament de la quota).

- Presentació de la memòria i CVs.

- Document d'acceptació per part del cap de servei o departament i de la direcció del centre a on es vol realitzar la recerca.

- Compromís de presentació d'un informe amb els resultats dirigit a la junta de la SCBO en un termini màxim d’un mes des la seva finalització. Presentació de les conclusions finals del projecte durant la celebració del Congrés de la SCBO de l’any següent.

Condicions del projecte

- Projecte de recerca bàsica o clínica original.

- Àrea d'investigació: temes relacionats amb l'atenció oncològica.

- Projectes d'investigació coordinats o dirigits en unitats o Serveis d'Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psicooncologia del país.

- Indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar la documentació que ho acrediti.

Documentació i sol·licituds

-Memòria del projecte d'investigació, no excedint les 12 pàgines.

- CV normalitzat de l’investigador principal i de tots els signants.

Les sol·licituds s'han d'enviar al correu electrònic mmurcia76@gmail.com i meritxell.arenas@gmail.com abans de les 24 hores del dia 31 de març de 2019.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  24  de març de 2019

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org