Beques per a estades curtes en centres de Recerca Biomèdica a l'estranger 2019

Tornar al llistat
Convocatoria enviada:
Nova convocatòria:No
Entitat convocant:Fundació Daniel Bravo
Tipus de financiació:Privat
Abast de la financiació:Autonòmic
Categoria:Mobilitat
Àrea d'interès:General
Inici:30 Gen 2019
Termini FSJD:27 Feb 2019
Termini oficial:6 Mar 2019
Descripció:

Resum

Estimular la recerca biomèdica d'alt impacte a Catalunya. Es concediran fins a tres beques per a estades de tres a nou mesos en projectes realitzats en centres de prestigi nord-americans o europeus amb la finalitat següent:

- Dur a terme recerca cardiovascular bàsica i/o clínica que no inclogui com a objectiu principal l'estudi de fàrmacs.

- Desenvolupar o adquirir noves tècniques en imatge cardiovascular per a la millora de la pràctica clínica i la recerca.

Sol·licitants

a) Estar en possessió d’un títol universitari.

b) Formar part del personal clínic, docent o investigador de les universitats o dels centres de recerca i fundacions hospitalàries de les administracions públiques de Catalunya.

c) Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.

d) Conèixer l’idioma del país de destinació, així com tenir un domini alt de l’anglès parlat i escrit.

e) No haver rebut amb anterioritat cap Beca Daniel Bravo.

L’inici de l’estada a l’estranger objecte de la beca serà entre l’1 de maig i el 30 de novembre de 2019.

Dotació

Cada beca tindrà una dotació econòmica de 3.000 € bruts mensuals més despeses de desplaçament.

Documentació a presentar

Formulari de sol·licitud online:

http://www.fundaciodanielbravo.org

Una carta de motivació. La persona sol·licitant exposarà les motivacions i els propòsits que persegueix amb aquesta estada, i justificarà l’elecció del grup de destinació i la coherència amb les línies de recerca amb el grup actual.

Una carta de recomanació. Una carta de recomanació. L’investigador o investigadora principal del centre de recerca del sol·licitant haurà d’explicar les raons per les quals s’aconsella la sol·licitud i com s’integra dins l’estratègia d’investigació del centre, pel que fa tant a la recerca passada com futura.

Una carta de preacceptació, redactada pel responsable del grup d’acollida. Els centres receptors seran de lliure elecció per part dels sol·licitants, entre les universitats, els hospitals i els instituts de recerca amb línies de recerca complementàries del grup al qual pertanyen

Lloc de presentació

En cas d'interès, contacteu abans de 27 de febrero del 2019 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

Adjunts:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org