Beques per a estudis de Postgrau

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Fundació Agrupació Mútua
Financing type:Private
Scope of funding:National
Category:RRHH
Topic: #57091
Start:2019 Apr 22
FSJD end:2019 Sep 9
Official end:2019 Sep 16
Description:

Finalitat

Atorgar beques a clients o fills de clients del Grup ACM Espanya (Agrupació, Atlantis i/o Amgen), que una vegada finalitzats els estudis de grau universitari, una diplomatura o llicenciatura, vulguin realitzar estudis de postgrau i màsters durant el curs 2019/2020.

Dotació

25.000 euros

Requisits

Per a beques de postgrau o màsters, haver finalitzat estudis de grau universitari, una diplomatura o llicenciatura en els tres darrers cursos acadèmics 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

No podran optar a beca els qui ha l’hagin obtinguda en convocatòries anteriors.

Documentació

Formulari de sol·licitud (que podreu trobar a la pàgina web de la Fundació · www.fundacioagrupacio.es)

Fotocòpia del DNI

Currículum Vitae Original o fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic personal detallat, en el qual figurin les qualificacions obtingudes, la data d’obtenció de les qualificacions i el nombre de convocatòries consumides, així com la mitjana ponderada.

Fotocòpia del títol universitari, resguard o certificat que en demostri la possessió.

Descripció referent a la formació que es pretén realitzar, cost econòmic i document d’acceptació del centre o institució on es realitzaran els estudis de postgrau.

Carta de motivació (explicació dels motius que t’han portat a realitzar aquesta formació)

De tota aquesta documentació cal lliurar-ne 1 original i 5 còpies.

Sol·licituds

En cas d'interès, contacteu abans del 09 de setembre de 2019 amb el Departament de Gestió de la Recerca.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Fundació Agrupació, Carretera de Rubí, 72-74 Edifici Horizon – 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Un cop rebuda tota la documentació, la Fundació Agrupació enviarà un correu electrònic per confirmar la rebuda de la mateixa.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org