Entrevistes 2017

DRES. MÒNICA ROLDÁN I CRISTINA JOU: "La nanoscòpia al servei del diagnòstic i la recerca"

DRA. LAIA ALSINA: "Les immunodeficiències primàries expliquen part de les infeccions molt greus o recurrents dels infants"

  • Actualment s'ha identificat el gen afectat en més de 300 tipus d'immunodeficiències primàries, però es creu que podríem trobar més de 3.000 gens que en estar afectats provoquen aquestes malalties, malgrat això és una malaltia rara. L'equip de la Dra. Laia Alsina treballa en l'estudi del sistema immunitari en els nens, i els seus problemes; concretament el sistema immune innat. Entrevista.

SRES. NURIA HERRANZ, ENCARNA GÓMEZ I ANA GÓMEZ: "Invertir en investigació infermera és fonamental per a millorar l'eficàcia i la seguretat de les cures assistencials."

  • Les infermeres Núria Herranz, Encarna Gómez i Ana Gómez, juntament amb l'infermer Alejandro Bosch, han estat beneficiaris d'un ajut del programa "Intensificació per a professionals d'Infermeria" dins del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020 de la Generalitat de Catalunya per impulsar diferents projectes de recerca. Entrevista.

DRA. LOLA GÓMEZ: "En els darrers anys ha crescut l'interès per conèixer quin paper juga l'entorn fetal en el desenvolupament correcte del fetus"

  • La Dra. Lola Gómez dirigeix un equip de recerca centrat a conèixer com interaccionen els factors ambientals, com el consum de tabac, alcohol, drogues, l'exposició a tòxics ambientals, etc. amb el desenvolupament del retard del creixement intrauterí i altres complicacions de l'embaràs. Entrevista.

DRS. CHRISTIAN STEPHAN-OTTO I CHRISTIAN NÚNEZ: "Els pacients amb esquizofrènia presenten cervells més asimètrics que la gent sana"

  • Els nivells de simetria de l’estructura anatòmica cerebral poden relacionar-se amb les malalties mentals? Aquesta fou la hipòtesis que es plantejaren els Drs. Christian Stephan-Otto i Christian Núñez, i que s’ha materialitzat amb l’article "Global brain asymmetry is increased in schizophrenia and related to avolition" publicat a "Acta Psychiatrica Scandinavica". L’article s’engloba dins dels projectes de recerca que dirigeix el Dr. Gildas Brébion, psicòleg i especialista en la cognició i l'esquizofrènia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Entrevista.

DRA. NÚRIA ROCA: "La recerca social ha d'ésser un instrument per a una societat més justa"

SR. DAVID GARRIGA: "Aquest projecte m'obre una porta per aportar els meus coneixements com analista en terrorisme i fusionar-los amb eines informàtiques destinades a detectar i prevenir la radicalització"