Administració i Finançes

El Departament d'Administració i finances té com a funció principal la gestió econòmica de les despeses/ingressos: comptabilització, cobraments i pagaments.

Contactar amb:

Clara Goula
Cap del Departament
cgoula(a)fsjd.org
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77804
Fax: 93 600 97 71

Mònica Cosano
Gestió Pressupostària i Fiscal
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77809

Sandra Diaz
Auxiliar comptable
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77805