Administració i Recursos Humans

El Departament d'Administració i Recursos Humans té com a funcions principals:

  • La gestió econòmica de les despeses/ingressos: comptabilització, cobraments i pagaments.
  • La gestió laboral del personal investigador: altes, baixes, nòmines, etc.
  • La prevenció de riscos laborals.

Contactar amb:

Clara Goula *
Cap del Departament
cgoula@fsjd.org
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77804
Fax: 93 600 97 71

* Per autocandidatures enviar Curriculum Vitae a rrhh@fsjd.org

Sandra Diaz
Auxiliar comptable
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77805

Susana Martinez
Gestió de personal
Tel.: 93 600 97 51 ext.: 77807