Biobanc de l'Hospital Infantil per a la recerca (BHISJDI)

Com a centre universitari i d'alt nivell, l'Hospital Sant Joan de Déu està plenament compromès amb la promoció de la recerca biomèdica, especialment translacional, en malalties que afecten els nens.

En comparació amb les malalties dels adults, del qual els seus coneixements i avenços terapèutics han crescut de manera exponencial en les últimes dècades, gràcies en part a la disponibilitat de mostres per a la investigació, els progressos en l'àmbit pediàtric han estat notablement inferiors. Un possible fre ha estat la dificultat a obtenir mostres biològiques en aquest grup de població altament protegit. Afortunadament, les tecnologies modernes permeten obtenir informació de gran rellevància científica i terapèutica a partir de mostres cada cop més petites, la qual cosa ha obert per fi noves i prometedores perspectives per a la recerca en pediatria.

Per satisfer les noves necessitats dels investigadors, l'any 2009, sota l'empar de les recents regulacions de les lleis espanyoles, es constituí l'actual biobanc per a la recerca, amb l'objectiu principal de facilitar i desenvolupar la investigació en pediatria, tant del mateix centre com d'altres investigadors.

El biobanc acull i gestiona mostres biològiques destinades a recerca i les dades a elles associades, en les condicions de qualitat i respecte als drets dels pacients que marca la llei.

El Biobanc BHISJDI està registrat en el "Registro Nacional de Biobancos" i forma part de la Xarxa Catalana de bancs de Tumors.

Organització

Col·leccions

Serveis

Enllaços

Bibliografia

Informació per als donants

Si troba aquesta informació interessant i desitja col·laborar per a l'avenç científic de les malalties i la cerca de tractaments més efectius, pot preguntat al professional mèdic que l'até, qui l'informarà sobre com autoritzar la donació per a la investigació de la mostra sobrant que li han extret (sang, teixit, altres fluids biològics) després que s'hagin completat tots els estudis diagnòstics. El seu metge li explicarà també que la donació no li suposarà cap molèstia addicional a les pròpies del procés assistencial pel qual ha consultat. També és bo que sàpiga que si, després de la donació i mentre la mostra estigui disponible, vostè o la seva família propera necessiten recuperar-la, o per qualsevol motiu, vostè o la seva família propera canvien d'opinió, el procés de donació és reversible. En qualsevol cas, el Biobanc li agraeix molt sincerament la seva generositat i el seu interès per a col·laborar amb els investigadors de les malalties que afecten els nens.