Biobanc de l'Hospital Infantil per a la recerca (BHISJDI)

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una institució privada sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic, sent en l'actualitat, un dels centres pediàtrics d'alta especialització més importants d'Europa. La nostra assistència es basa en el treball multidisciplinari dels nostres professionals.

A la Fundació Sant Joan de Déu, investiguem per progressar en el coneixement de la prevenció, diagnòstic, pronòstic i / o tractament de les malalties. El Biobanc de l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu per a investigació es constitueix el 2009 per donar resposta als nostres investigadors amb la finalitat de promocionar de la investigació biomèdica translacional pediàtrica i tenint com a objectiu avançar el coneixement científic i humà per poder millorar la salut dels nostres pacients.

El nostre Biobanc té la voluntat d'afavorir la investigació biomèdica en pediatria, en el mateix centre i estant obert a altres investigadors.

Acollim i gestionem mostres biològiques destinades a investigació, i les dades associades a les mostres, en les condicions de qualitat i respectant els drets dels pacients marcats per la llei. El nostre objectiu és facilitar, promoure i desenvolupar la recerca biomèdica en pediatria per ajudar al coneixement profund de les malalties i al desenvolupament de nous tractaments. A causa de les característiques del nostre centre disposem d'un ampli catàleg de mostres de malalties minoritàries, on s'inclouen les malalties rares i ultrarares.

El biobanc es va consolidar arran de la convocatòria del 2009 de l'Institut de Salut Carlos III i des de 2010 forma part de la Xarxa Nacional de Biobancs i de la Xarxa Catalana de Bancs d'Tumors. El biobanc està registrat legalment a les autoritats autonòmiques sanitàries des de febrer de 2013.

El Biobanc està ubicat a la planta 0 de l'edifici de consultes externes de l'Hospital. Comparteix espais i infraestructura amb el Servei d'Anatomia Patològica, i els espais d'emmagatzematge els complementa amb sales de congeladors a la planta 0 de l'edifici de Residència.

Objectius del Biobanc

  • Gestió integral de les mostres biològiques garantint la seva traçabilitat, el correcte ús de la informació associada a elles així com la qualitat, tant de la mostra com del processat.
  • Garantir un entorn ètic-legal adequat per a investigadors i donants.
  • Promocionar la col·laboració entre investigadors nacionals i internacionals.
  • Garantir que les dades personals dels donants de salut i els derivats dels resultats de la recerca estiguin protegits, d'acord amb la normativa vigent, garantint en tot moment la seva confidencialitat.
  • Creació de nous circuits de recollida de mostres per a la creació de noves col·leccions.
  • Donar suport als nostres investigadors oferint un ampli ventall de processos tècnics com a suport a la recerca.