Biobanc del Parc Sanitari de teixits neurològics per a la recerca

Els bancs de teixits neurològics són col·leccions de mostres de cervells i altres teixits neurològics de donants sans o afectats d'alguna malaltia neurològica o mental. Els bancs de cervells són útils en l'anàlisi genòmica i proteòmica de malalties neuropsiquiàtriques.

El Banc de Teixits Neurològics de Sant Joan de Déu va ser creat el 2004 i és un arxiu de mostres de teixits de donants afectats de malaltia mental. El nombre de donants actualment és de 110. Aquest banc de cervells obre la possibilitat de dur a terme recerca en pacients psiquiàtrics sobre comorbiditat entre malalties mentals i neurològiques, així com el possible paper dels tractaments en el seu estil de vida i en les malalties cardiovasculars.

La funció principal del Banc és la de gestionar i emmagatzemar les mostres de cervell de pacients donants amb malaltia psiquiàtrica.

L'equip del Banc està format pel Dr. Alfonso Monje (coordinador del Banc), la Dra. Mercedes Roca (psiquiatra), el Dr. Juan Medina (psiquiatre), el Dr. Joan Costa (metge de família), Adriana Berengueras (administrativa i tècnica de laboratori) i Anna Escanilla (neuropsicòloga).

Els cervells obtinguts dels donants passen per un circuit establert que pretén abastar el màxim rendiment científic. L'hemisferi dret es processa a Anatomia Patològica per al diagnòstic de possibles malalties vasculars, neurodegeneratives, etc. Posteriorment s'emmagatzema seccionat en paraformaldehid i en parafina.

Actualment, únicament poden ser donants del Banc pacients amb trastorn psiquiàtric ingressats en unitats de llarga estada del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El creixement del Banc ens indicarà si obrim les donacions a la comunitat i a persones sanes.

El Banc de Teixits Neurològics s'integra a la Xarxa Estatal de Biobancs Hospitalaris.

Recentment, el Banc de Teixits Neurològics del Parc Sanitari i la Fundació per a la Investigació i Docència Sant Joan de Déu ha estat acceptat com a projecte d'investigació per a les Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa en Salut (RETICS), promogudes per la Secretaria d'Estat d'Investigació i l'Institut de Salut Carlos III.

Contactar amb:

Dra. Mercedes Roca
mroca@pssjd.org
Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)

Informació sobre el programa de donació: aquí.