Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament

Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament

 • Farmacologia preclínica i alliberament de fàrmacs en tumors sòlids infantils

  Farmacologia preclínica i alliberament de fàrmacs en tumors sòlids infantils

  Desenvolupament de models preclínics de malaltia (neuroblastoma, glioma difús de protuberància – DIPG, rabdomiosarcoma, sarcoma d'Ewing, retinoblastoma) a partir de mostres del biobanc. Estudis de nous tractaments (farmacològics, biològics i immunoteràpia) en models preclínics de tumors sòlids pediàtrics. Estudi de la penetració d'agents quimioteràpics en models preclínics de tumors sòlids pediàtrics. Desenvolupament de nous sistemes d'alliberament de quimioteràpia en tumors sòlids pediàtrics.

  Llegir més
 • Genómica Traslacional

  Genómica Traslacional

  Integrar el coneixement del genoma i de la medicina per a millorar les estratègies terapèutiques. L'objectiu és utilitzar tecnologies "omiques" per a la identificació dels mecanismes moleculars subjacents a la biologia i al comportament clinicopatològic dels tumors del desenvolupament, i que puguin representar una possibilitat per al desenvolupament de biomarcadors de diagnòstic, pronòstic i resposta a tractaments.

  Llegir més
 • Leucèmia i hemopaties no malignes

  Leucèmia i hemopaties no malignes

  L'objectiu fonamental és aprofundir en el coneixement de l'origen i les bases moleculars de les hemopaties pediàtriques per a traslladar a la pràctica clínica noves eines diagnostiques, pronostiques i terapèutiques. Volem realitzar una investigació traslacional i fàcilment aplicable tant en les leucèmies i els síndromes de fallada medul·lar, com en alteracions de la sang no neoplàsiques com la hemoglobinopaties o les alteracions de la coagulació.

  Llegir més
 • Neuroblastoma i medicina personalitzada

  Neuroblastoma i medicina personalitzada

  El nostre grup de recerca estudia i identifica noves dianes terapèutiques pel neuroblastoma, i proporciona un tractament personalitzat als pacients pediàtrics afectats d'un tumor sòlid recaigut/refractari en base al coneixement de les seves alteracions genètiques.

  Llegir més
 • Sarcomes i Histiocistosis

  Sarcomes i Histiocistosis

  Els principals eixos de recerca del grup són:

  • Estudiar l’origen dels sarcomes i la caracterització fenotípica i genotípica dels diferents subtipus clínics.
  • Investigació de l’existència de cèl·lules mare tumorals o progenitores.
  • Millorar el tractament dels pacients amb sarcomes a través de l’estudi de farmacologia preclínica.
  • Desenvolupament de teràpies dirigides a la via de IgF1r.
  • Estudi de les vies moleculars i teràpies dirigides en Histiocitosis.

   

  Llegir més