Càncer pediàtric

Càncer pediàtric

 • Genòmica Traslacional

  Genòmica Traslacional

  El grup de Genòmica Translacional integra la capacitat científica en el camp de la genòmica i bioinformàtica amb l'experiència i el coneixement de les alteracions genètiques específiques i el context clínic dels tumors sòlids pediàtrics. D'aquesta manera el grup ha desenvolupat projectes d'investigació enfocats a l'estudi de les diferents alteracions genètiques i epigenètiques subjacents al comportament clínic-patològic dels tumors pediàtrics, per tal d'identificar nous biomarcadors i dianes terapèutiques que permetin avançar en el tractament i el maneig clínic dels pacients.

  Llegir més
 • Sarcomes i Histiocistosis

  Sarcomes i Histiocistosis

  El grup té com a objectiu generar coneixement sobre els sarcomes propis del desenvolupament i la histiocitosi de cèl·lules de Langerhans per aplicar en termes de millora en diagnòstic, pronòstic i tractament.

  Llegir més
 • Tractament del càncer pediàtric

  Tractament del càncer pediàtric

  La nostra missió és el desenvolupament d'estratègies innovadores i translacionals que contribueixin a millorar les teràpies dels tumors sòlids pediàtrics de mal pronòstic. Per la seva naturalesa oberta, innovadora i multidisciplinària, Sant Joan de Déu és un entorn ideal per a aquest treball i el nostre grup hem desenvolupat models tumorals que obren un ventall enorme de possibilitats per a obtenir dades clínicament rellevants en nous projectes sobre tractaments radicalment innovadors i sistemes d'alliberament de fàrmacs.

  Llegir més
 • Noves dianes terapèutiques en neuroblastoma

  Noves dianes terapèutiques en neuroblastoma

  L'objectiu general del nostre grup de recerca és desenvolupar noves estratègies de tractament en neuroblastoma. En els últims anys hem identificat dues possibles noves dianes terapèutiques en neuroblastoma: el receptor sensor de calci (CaSR) i parathyroid hormone-related protein (PTHrP). Hem descrit diverses evidències que donen suport a la hipòtesi que CaSR es comporta com a gen supressor de tumors en el context d'aquest. A més hem descrit el patró d'expressió i la funció de PTHrP en neuroblastoma, així com el resultat del seu bloqueig, després d'identificar que és un factor autocrí i paracrí rellevant per al creixement d'aquest tumor.

  Llegir més
 • Leucèmia i hemopaties pediàtriques

  Leucèmia i hemopaties pediàtriques

  El grup de Leucèmia i hemopaties pediàtriques realitza una investigació translacional, orientada a aplicar de forma ràpida en la pràctica assistencial els avenços en el diagnòstic biològic i els tractaments més innovadors en pacients pediàtrics amb malalties hematològiques. Des de la seva creació el 2012, el nostre grup ha obtingut finançament de manera ininterrompuda en convocatòries d'ajudes públiques i privades competitives i no competitives.

  Llegir més
 • Farmacologia molecular i teràpies experimentals

  Farmacologia molecular i teràpies experimentals

  MPET és un grup de recerca pertanyent a la Secció de Biomedicina i Farmacologia Molecular del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Universitat de Barcelona. És grup consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 416) i membre des de l'any 2006 del Programa d'Oncologia del CIBER EHD (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives). MPET també pertany al Programa de Biologia Integrativa de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB).

  Llegir més