Calendari i contacte

Els assaigs clínics amb medicaments s'avaluaran segons el calendari establert al memoràndum de col·laboració consensuat en el grup de treball de comitès i AMEPS i seguint les instruccions publicades al seu web.

La resta de projectes han de seguir els circuits establerts.

Calendari reunions 2020

calendari CEIm 2020

Contacte - Secretaria

CEIm de la Fundació Sant Joan de Déu
Edifici Docent Sant Joan de Déu
C/ Santa Rosa, 39-57, 3a planta, Despatx 312
08950 Esplugues de Llobregat · Barcelona

Contacte secretaria

  • Neus Riba (secretaria tècnica) · ceic@fsjd.org
  • Ester Garcia (secretaria administrativa) · ceic@fsjd.org
  • Telèfon: +34 93 600 97 32 (Ext.: 77808)

Les consultes i sol·licituds d’avaluació d’estudis o esmenes d’estudis ja aprovats, s’han d’enviar en format electrònic (PDF) a l'adreça: ceic@fsjd.org