CEIm - Comitè Ètic d’Investigació amb medicaments

El Comitè d'Ètica d'Investigació amb medicaments (CEIm) és un grup multidisciplinari de persones que, seguint les recomanacions internacionals sobre ètica en investigació i la legislació actual vigent, té com a funcions principals vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar de les persones que participen en projectes de recerca. D'altra banda fa un acompanyament a l'investigador en tot el procés d'avaluació d'un projecte.

Qui som

Composició i àmbits d'actuació

Presentació d'estudis al CEIm: Circuit i Requisits

Ús de dades de salut per a recerca

Publicació d’un cas clínic

Models de documents

Taxes

Calendari i contacte

Memòria d'activitat 2018

Memòria d'activitat 2017