Comitè de recerca de l'Institut de Recerca - Sant Joan de Déu

Components:

 • Dr. Rafael Artuch Iriberri, president
 • Dra. Asteria Albert Cazalla
 • Dr. Pere Caminal Magrans
 • Dr. Carles Escera i Micó
 • Dra. Claudia Fortuny Guasch
 • Dr. Alfredo García-Alix
 • Dra. Àngels García Cazorla
 • Dr. Juan José García García
 • Dra. Maria Dolores Gómez Roig
 • Dra. Lourdes Ibáñez Toda
 • Dr. Josep Jiménez Chillarón
 • Dr. Ángel Montero Carcaboso
 • Dra. Carmen Muñoz Almagro
 • Dr. Francesc Palau Martínez
 • Dr. Francesc Villarroya Gombau
 • Sra. Julia Ribot Ballabriga, secretària

Objectius

 • Classificar, aprovar i fer el seguiment de les principals línies d’investigació de l’hospital.
 • Definir la normativa, classificar les publicacions científiques realitzades a l’hospital.
 • Proposar la infraestructura necessària: espais, equipament i suport administratiu i informàtic per a la investigació.
 • Establir els canals de difusió de la recerca que realitza l’hospital.
 • Facilitar informació actualitzada sobre beques i ajuts d’organismes públics i privats.
 • Valorar i fer el seguiment dels premis i ajuts a la recerca promoguts per l’hospital.
 • Informar i validar les sol·licituds de subvencions econòmiques per a la investigació, a les quals hi figuri el nom de l’hospital.
 • Estimular el desenvolupament de subcomissions d’investigació específiques a les diferents àrees i serveis de l’hospital.
 • Valorar i proposar a les autoritats de l’hospital els pressupostos destinats a la investigació.
 • Organigrama i relacions del comitè amb l’hospital.