Equip Fundació

Director:

Secretària i recepció:

Departament de Promoció i Gestió de recerca:

Comitè Ètic d'Investigació Clínica:

Departament d'Administració i finances:

Departament de Recursos Humans:

Gestió del coneixement i comunicació:

Suport Metodològic i Estadístic:

Unidad d'Assaigs Clínics: