Informació d'interès per als donants

La finalitat de la investigació és millorar el coneixement de les malalties. Les dades clíniques, analítiques i proves d'imatge s'utilitzen per a la investigació de les malalties i el material biològic sobrant de les anàlisis que se li hagin realitzat, es pot utilitzar per estudiar les alteracions genètiques.

Si troba aquesta informació interessant i desitja col·laborar per a l'avanç científic de les malalties pediàtriques i participar en determinats projectes d'investigació així com en la recerca de tractaments més efectius, poden preguntar al professional metge que els atén. Aquest l'informarà sobre com autoritzar la donació de mostra biològica per a investigació després que s'hagin completat tots els estudis diagnòstics. El seu metge li explicarà també que la donació no li suposarà cap molèstia addicional a les pròpies del procés diagnòstic pel qual ha anat a l'hospital.

  • Caràcter altruista de la donació: La cessió de mostres biològiques que vostè realitza al Biobanc de l'HISJDI és gratuïta.
  • Protecció de dades i confidencialitat: les mostres es conservaran codificades i s'utilitzaran en investigació de manera anònima.
    Les mostres biològiques i les dades clíniques associades a les mateixes es conservaran fins que Vostè retiri, si ho desitja, el seu consentiment.
  • Revocació del consentiment: si vostè decideix signar aquest consentiment també podrà revocar lliurement. Si ho fa es destruiran les seves mostres.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a:

Dra. Cristina Jou
Directora del Biobanc de l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu per a la Recerca
Hospital Sant Joan de Déu
Passatge Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 253 21 00

biobanc@sjdhospitalbarcelona.org

En qualsevol cas, el Biobanc li agraeix molt sincerament la seva generositat i el seu interès per col·laborar amb l'avanç en la investigació pediàtrica.