Tornar

Actualitat

16/05/2019

Dos nous projectes de recerca reben finançament de La Magic Line SJD 2019

Magic Line 2018 (png)La Magic Line Sant Joan de Déu ha fet entrega dels 331.873€ recollits gràcies a les 300 accions solidàries dels 951 equips participants. Els diners recollits en aquesta nova edició permetran finançar 27 projectes socials i de recerca de diferents centres de Sant Joan de Déu i altres entitats de Barcelona. Entre els projectes escollits hi ha dos projectes vinculats a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, liderats per la Dra. Mercedes Serrano i els Drs. Albert Feliu i Juan Vicente Luciano.

Eina de suport al diagnòstic de la capacitat cognitiva per pacients amb paràlisis cerebral – Dra. Mercedes Serrano

El projecte liderat per la Dra. Mercedes Serrano vol desenvolupar un sistema de suport al diagnòstic cognitiu per nens amb paràlisis cerebral, i així identificar les seves capacitats per a poder-los ajudar a adaptar-se i desenvolupar una vida la més autònoma possible.

Per fer-ho possible, en primer lloc els investigadors categoritzaran i establiran els criteris per adaptar els dispositius tecnològics d'accés a cada pacient. Aquests dispositius d'accés són des de ratolins adaptats, pantalles tàctils o controls oculars. En segon lloc, s'avaluaran els pacients amb paràlisi cerebral amb un test d'intel·ligència general adaptat.

Els resultats d'aquest projecte ajudaran a establir nous estàndards amb resultats objectius tant pel diagnòstic com pel seguiment de la millora del pacient en programes de rehabilitació. En definitiva, dotar a aquests infants de les eines òptimes per a la seva adaptació social, escolar i professional.

Efectes del pelegrinatge del Camí de Santiago sobre el benestar psicològic i la salut mental (Projecte ULTREYA) – Drs. Juan Vicente Luciano i Dr. Albert Feliu

Els Drs. Juan Vicente Luciano i Albert Feliu coordinen el projecte Ultreya. Un estudi que serà el primer abordatge científic dels efectes sobre la salut i el benestar del Camí de Santiago.

Els principals objectius del projecte són, per una banda, avaluar els efectes del pelegrinatge a Santiago al benestar psicològic, l'estat d'ànim, l'estrès, la felicitat, etc. I si aquests efectes també es donen després d'unes vacances "normals". Per l'altra explorar si aspectes personals o variables de la peregrinació són predictors dels efectes del Camino a curt i mitjà-llarg termini. I finalment veure si aquests canvis sobre el benestar i la salut mental segueixen 3 mesos després.

Més informació