Tornar

Actualitat

03/08/2017

El cervell de les dones és significativament més simètric que el dels homes

noticia simetria

Els Drs. Christian Núñez i Christian Stephan-Otto afirmen que per entendre el desenvolupament cerebral normal és fonamental identificar les diferències d'asimetria cerebral entre homes i dones. Tot i això, les investigacions que s'estan realitzant en aquest camp, encara, són escasses i poc concloents.

Un estudi, liderat pels investigadors Christian Núñez i Christian Stephan-Otto de l'Institut de Recerca de Sant Joan de Déu i el CIBER de Salut Mental, va utilitzar una nova mesura d'asimetria cerebral en una mostra de 457 participants sans provinents de 5 bases de dades independents. En aquest estudi es va observar, per primer cop, que el cervell de les dones és globalment més simètric que els dels homes. A més d'aquestes diferències en la simetria, distribuïdes de manera dispersa en el cervell de cada persona; van trobar certes regions cerebrals on hi havia, sistemàticament, més simetria en dones que en homes, tals com el tàlem i el cerebel, entre altres.

Aquestes diferències en el grau de simetria cerebral dels homes i dones podria tenir el seu origen durant el neurodesenvolupament, i podrien estar relacionades amb les diferències a escala funcional i cognitiva que habitualment s'observen entre ambdós sexes, així com en la tendència a desenvolupar certs trastorns mentals. De fet, un estudi previ d'aquest grup d'investigadors va identificar una associació entre major asimetria cerebral i el diagnòstic de l'esquizofrènia.

Informació d'interès