Epidemiologia i Atenció Sanitària

Epidemiologia i Atenció Sanitària

 • Impacte, risc i prevenció dels trastorns mentals

  Impacte, risc i prevenció dels trastorns mentals

  Els trastorns mentals són el grup de malalties amb major impacte en la salut de la població en els països més desenvolupats econòmicament, com ha dit l'Organització Mundial de la Salut i al Global Burden of Disease Study. Entre el 20% i el 30% de totes les persones patiran un trastorn mental en algun moment de la seva vida. En molts casos, aquest trastorn és altament incapacitant. El nostre grup interdisciplinari, que inclou psiquiatres, psicòlegs, estadístics, sociòlegs i investigadors bàsics; estudia els factors que proporcionen protecció contra o augmenten el risc de trastorns mentals, i tractaments per a les persones que les pateixen, amb el propòsit de millorar les estratègies preventives i terapèutiques. En els últims anys, conscient de la importància de la salut mental en l'assoliment d'una salut física, mental i social sana durant el procés d'envelliment, estem dedicant especial atenció a l'estudi de les històries de salut amb la finalitat de determinar els factors que afavoreixen l'envelliment actiu i saludable i conèixer exactament el moment en el qual cal intervenir per millorar el curs de la salut de cada individu. Busquem traduir tot aquest coneixement en innovacions de salut que es puguin incorporar fàcilment en els nostres sistemes de salut i de suport social.

  Llegir més
 • Epidemiologia de l'envelliment: factors associats a un envelliment saludable

  Epidemiologia de l'envelliment: factors associats a un envelliment saludable

  L'interès de la línia de recerca consisteix en determinar l'impacte (prevalença i discapacitat) de les malalties mentals en la població general i l'atenció sanitària que reben les persones que les pateixen. Els estudis epidemiològics són necessaris per a la planificació i la gestió dels recursos, així com per avaluar l'existència i l'impacte de factors associats a patir un trastorn mental. Els diferents projectes de la línia van enfocats tant a població adulta com a infanto-juvenil, així com a la tercera edat.

  Llegir més
 • Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

  Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

  Antecedents

  La recerca del grup es desenvolupa en el disseny i l'avaluació de noves tecnologies sanitàries, amb un focus especial a l'Atenció Primària i Comunitària i la Salut Mental. El grup s'especialitza en economia de la salut, comprenent l'estudi de les estratègies preventives i tractaments farmacològics i no farmacològics de malalties mentals i malalties cròniques d'elevada prevalença o impacte social, com l'ictus i la malaltia cardiovascular. El grup també avalua l'impacte d'intervencions poblacionals, polítiques i disponibilitat de recursos d'atenció sobre la salut i l'ús de serveis sanitaris i socials.

  Llegir més