Estabulari

La Unitat d'Experimentació Animal de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb una superfície de 270 m2, es troba a la planta subterrània de l'Edifici Docent de Sant Joan de Déu. Destinada a la investigació vinculada a l'ús de l'animal de laboratori que duen a terme els investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu i de la Universitat de Barcelona, ha estat dissenyada i construïda segons la normativa que estableix la Generalitat de Catalunya en el Decret 214/97, de 20 de juliol. En compliment d'aquest decret, figura inscrita en el Departament de Medi Ambient amb el núm. B9900063.

Instal·lació i equipaments

La unitat disposa d'una zona d'estabulació independent on es poden allotjar diferents espècies d'animals (petits rosegadors i lagomorfs) en condicions de temperatura, humitat i cicles de llum/obscuritat controlats. També disposa d'una zona d'estabulació específica per a animals immunodeprimits.

També hi ha tres sales d'experimentació equipades perquè els usuaris corresponents hi puguin dur a terme la seva investigació: taules de cirurgia, llums, gasos, equips d'anestèsia, balances, centrifugadora, congelador -80°, nevera 4°, autoclau, agitadors, etc., així com suport informàtic.

Funcions

La Unitat d'Experimentació Animal, equipada amb les instal·lacions adients per donar suport a la recerca, té les finalitats següents:

Podeu obtenir els models i impresos necessaris per a la tramesa de procediments al CEEA clicant aquí.

Adreçada a

Pot fer ús de les instal·lacions tot el personal investigador que col·labori en programes de recerca amb animals d'experimentació, tant si estan vinculats a l'Hospital Sant Joan de Déu com a la Universitat de Barcelona. Tot el personal usuari d'aquesta unitat haurà d'estar acreditat per la Generalitat de Catalunya.

Activitat de recerca

Des que es va inaugurar fins ara, s'ha incrementat considerablement el nombre d'investigadors que fan recerca en aquest servei. Actualment hi treballen diferents grups de recerca de l'Hospital i la Fundació Sant Joan de Déu, de la Universitat de Barcelona i de l'Hospital Clínic.

Contacta amb

Dra. Lara Sedó
Assessor en benestar animal

Sra. Isabel Salas
Personal tècnic

Horari: de dilluns a divendres de 08:30 a 14:30 h.
Tel.: 93 280 2829 Ext. 4406
e-mail: larasedo@ub.edu
Adreça: Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat