Genètica, biologia molecular i teràpia gènica

Genètica, biologia molecular i teràpia gènica

 • Farmacologia molecular i teràpies experimentals

  Farmacologia molecular i teràpies experimentals

  Cordinador: Marçal Pastor-Anglada

  El nostre grup de recerca està estudiant aspectes diversos de la biologia cel.lular i molecular de transportadors de membrana, essencialment en cèl.lules epitelials i en cèl.lules del sistema immune. Dues de les famílies gèniques de transportadors que actualment són objecte d'estudi, són les dels transportadors de tipus CNT i ENT, responsables de la captació de nucleòsids naturals i d'un ampli ventall de fàrmacs utilitzats en el tractament de malalties cardiovasculars i en teràpies antitumorals i antivirals.

  Llegir més
 • Genètica molecular humana I

  Genètica molecular humana I

  Cordinadora: Roser Gonzàlez

  La recerca del grup de Genètica Molecular Humana se centra en dos tipus de malalties genètiques. El primer grup inclou patologies monogèniques amb graus d'heterogeneïtat genètica diversos, des de malalties lisosòmiques fins a la retinitis pigmentosa. Un primer objectiu ha estat la identificació de nous gens candidats, l'anàlisi de mutacions i la caracterització estructural i funcional dels al·lels mutants. Ens proposem prosseguir els estudis aprofundint en els aspectes funcionals d'aquestes variants a nivell cel·lular i tissular, la construcció i anàlisi de models animals i el desenvolupament de noves estratègies diagnòstiques i terapèutiques.

  Llegir més
 • Genètica molecular humana II

  Genètica molecular humana II

  Cordinador: Daniel Grinberg

  La recerca d'aquest grup  comprèn l'estudi de malalties genètiques complexes. Actualment s'estan fent estudis d'associació amb diverses patologies utilitzant marcadors de gens i loci candidats, per tal d'identificar factors genètics de risc i determinar les bases moleculars de la seva contribució a la patologia.

  S'investiga: Malalties lisosomals, Sindrome de Costello, Rinitis Pigmentosa, Hemocistinuria, Osteocondromatosis Múltiple, Osteoporosis, Migranya, Autisme, Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, Síndrome de Opitz C.

  Llegir més
 • Microbiota intestinal

  Microbiota intestinal

  Coordinadora: Laura Baldomà

  El nostre grup de recerca té com a objectiu l'estudi de diversos fenòmens relacionats amb la comunicació o diàleg entre la microbiota i l'epiteli intestinal. L'estudi s'emmarca dins d'una temàtica molt actual que pretén dilucidar les complexes interaccions entre l'hoste i la bactèria, així como la seva associació a fenotips patofisiològics. La rellevant implicació de la microbiota en la salut i la malaltia suggereix que la modulació de la seva composició per diferents medis pot constituir una nova aproximació terapèutica.

  Llegir més
 • Dianes farmacològiques en inflamació i malalties metabòliques

  Dianes farmacològiques en inflamació i malalties metabòliques

  Cordinador: Manuel Vázquez

  L'activació del receptor nuclear PPARdelta ha estat proposada com una opció terapèutica per a prevenir les malalties metabòliques amb una component inflamatòria, com és el cas de la resistència a la insulina i la diabetis mellitus tipus 2. Encara, però es desconeixen els mecanismes moleculars pel quals l'activació de PPARdelta podria ser útil per a prevenir o tractar aquestes patologies. El nostre objectiu és examinar les efectes dels activadors de PPARdelta sobre la hiperinsulinèmia i la inflamació causada per l'augment dels ácids grassos lliure, les citocines o els productes finals de glicació avançada en models celulars i animals de resistència a la insulina. A més, també estem interessats en la connexió entre la hiperinsulinèmia, la inflamació i la malaltia d'Alzheimer i el paper que pot jugar PPARdelta.

  Llegir més