Tornar

Grups de recerca

Resposta inflamatòria sistèmica en pediatria

Resposta inflamat sistem a l'edat pediàtrica

Coordinadors del grup

  • Jordi Antón López

La recerca es centra en l'estudi dels mecanismes immunològics implicats en les immunodeficiències (primàries i secundàries), malalties autoinflamatòries i autoimmunes sistèmiques pediàtriques.

Entre les línies de treball es troba l'estudi de les immunodeficiències primàries, especialment aquelles que es centren en la immunitat innata (via Toll-IL1R i IL-12/IFN-gamma) i que justificant part de la susceptibilitat a les infeccions comunes en pediatria, i la immunodeficiència comú variable pediàtrica, anàlisis de fenotips i genotips. També es treballa en millorar el coneixement i maneig de les immunodeficiències secundàries en el pacient pediàtric, així com en dones embarassades (línia de recerca sobre els efectes en el sistema immune del recent nascut, del tractament amb anticossos anti-TNF-alfa en gestants afectes de malaltia inflamatòria intestinal).

Altres línies de treball incideixen en l'estudi de síndromes autoinflamatòries com el dèficit de mevalonat quinasa o híper-IdG, les criopirinopaties o la febre mediterrània familiar, i malalties autoimmunes com la uveïtis associada a l'artritis idiopàtica juvenil, i les vasculitis pediàtriques com la malaltia de Kawasaki.

Entre els objectius d'aquest grup està identificar gens causants de malalties, la implicació de la epigenètica i el microbiota i el reconeixement de vies patogèniques, que permetin desenvolupar noves propostes de tractaments.

El grup té un enfocament basat en la recerca translacional, incidint en que les seves línies de treball es desenvolupin al costat del pacient i amb l'objectiu clar de permetre una millor qualitat de vida. Per això compta amb el treball estret amb altres professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu, així com d'altres centres nacionals i internacionals.

El GEMDIP (Grup d'estudi de les malalties per disfunció immune en pediatria) ha estat reconegut com a grup de recerca emergent per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).