Tornar

Grups de recerca

Estudi de malalties per disfunció immune en pediatria (GEMDIP)

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudio de mecanismos implicados en la expresividad clínica de pacientes con mutaciones heterocigotas en el gen MEFV

  • Investigador/a principal: Jordi Antón López
  • Organisme finançador: HSJD-FSJD
  • Duració del projecte: 2 anys 364 dies
  • Data d'inici: 23/05/2016
  • Data d'acabament: 22/05/2019