Tornar

Grups de recerca

Microbiota intestinal

2017 provisional baldoma

Coordinadors del grup

  • Laura Baldomà Llavinés

El Grup de Recerca en Microbiota intestinal realitza una investigació bàsica orientada a l'estudi dels mecanismes moleculars implicats en la comunicació entre la microbiota intestinal i l'hoste. Hem estat grup consolidat de recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya) des de 1996, de manera ininterrompuda, sota el nom de Bioquímica i Biologia Molecular de Microorganismes. En l'actualitat els membres del grup formen part del grup consolidat Bioquímica Integrativa (referència 2017SGR-1033), amb un fort caràcter pluridisciplinar.

El grup té àmplia experiència en metabolisme i mecanismes de regulació de l'expressió gènica en bacteris. En l'actualitat les línies d'investigació se centren en: 1) Factors secretats per bacteris i la seva funció en la interacció amb l'epiteli intestinal. Inicialment la investigació es va centrar en patògens i en l'actualitat està orientada a microbiota intestinal; 2) Establir el paper de les vesícules de membrana externa (OMVs) com un mecanisme a través del qual els bacteris comensals i probiòtics modulen l'homeòstasi intestinal, especialment resposta immune i funció de la barrera epitelial. En aquesta línia el grup ha col·laborat amb clínics i investigadors vinculats a Serveis de Gastroenterologia de diversos hospitals; 3) Mecanisme d'acció de compostos de Pt i Pd amb activitat antitumoral. Aquesta es desenvolupa en col·laboració amb grups de l'àmbit químic, sent la nostra aportació caracteritzar l'activitat sobre el DNA i potencials dianes enzimàtiques.

 

Objectius científics

  • Identificació i validació funcional de les vies de senyalització activades per vesícules de microbiota intestinal i probiòtics.
  • Abordar aproximacions de RNA-seq per identificar nivell global els canvis d'expressió gènica i de miRNAs mitjans per aquestes vesícules en cèl·lules epitelials i immunes, especialment cèl·lules dendrítiques.
  • Seleccionar i validar gens / miRNAs d'interès en relació amb paràmetres de l'homeòstasi intestinal.
  • Anàlisis comparatives per identificar mecanismes específics de soca.