Tornar

Grups de recerca

Malalties Cardiovasculars en el Desenvolupament

cor

Coordinadors del grup

  • Georgia Sarquella Brugada
  • Joan Sanchez de Toledo

El grup de malalties cardiovasculars en el desenvolupament s'inclou en una Àrea Clínica de l'Institut en la qual convergeixen diverses línies d'investigació d'enorme potencial de col·laboració amb la resta de grups de recerca tan clínics com bàsics i tecnològics de l'IRSJD.

Comptem amb una activitat clínica molt important que busca resoldre problemes clínics determinats. L'impacte de les nostres investigacions en el sistema de salut i en la societat pot ser rellevant, ja que la major part dels nostres projectes se centren en aspectes de salut i malaltia amb elevada letalitat i morbiditat associada.

En l'actualitat, el nostre Hospital és centre CSUR de referència per a cirurgia de cardiopatia congènita i tractament i maneig de les arrítmies en edat pediàtrica i centre CSUR de cardiopaties familiars i, a més, som centre coordinador de la Xarxa Europea en Cardiologia Pediàtrica. L'HSJD s'ha convertit en el centre de l'Estat amb més volum de CC amb un total de més de 300 cirurgies i aproximadament 165 cirurgies amb extracorpòria a l'any. L'HSJD s'ha convertit en centre de referència estatal i europeu no tan sols pel volum que maneja sinó que també per la seva baixa (<1%) mortalitat quirúrgica. Al seu torn, el nostre equip coordina la xarxa Europea En col·laboració amb altres grups bàsics, també investiguen sobre les bases fisiopatològiques d'algunes d'aquestes malalties.

El grup pertany des de l'any 2016 a la xarxa SAMID i des de l'any 2018 pertany al grup emergent de Recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya, Referència SGR).

Línies d'investigació

  • Impacte de la Cardiopatia Congènita al Neurodesenvolupament: del Fetus a l'Adult. Centrada en l'objectiu d'identificar mecanismes de lesió cerebral en pacients amb cardiopatia sotmesos a cirurgia cardíaca; a identificar predictors de mal pronòstic
  • Investigació sobre les Arrítmies Pediàtriques i la Mort Sobtada, estratificant el risc de mort sobtada, estudiant nous marcadors moleculars de mort sobtada i desenvolupant noves estratègies de diagnòstic no invasiu
  • Funcionalisme cardíac i Monitoratge: Anàlisi computacional i Tècniques d'Imatge Avançades. Desenvolupament de models computacionals i de noves tècniques d'imatge per a l'estudi del funcionalisme cardíac i el desenvolupament de nous sistemes de monitoratge.

Objectius científics

  • Desenvolupament i validació de biomarcadors en el diagnòstic de les lesions neuronals en el postoperatori de cirurgia
  • Desenvolupament de noves estratègies de monitoratge de la funció cerebral
  • Desenvolupament de noves estratègies preventives i terapèutiques per disminuir la lesió cerebral associada a cirurgia cardíaca
  • Descripció i validació funcional de nous gens a la mort sobtada
  • Desenvolupament de models computacionals que permetin estudiar de manera virtual el comportament fisiopatològic de cardiopaties congènites