Tornar

Grups de recerca

Investigació en neonatologia

nounat

El grup de recerca en Neonatologia neix amb la inquietud d'explorar processos amb transcendència en la morbiditat primerenca i en el desenvolupament. El període neonatal presenta unes característiques úniques i diferencials respecte a altres edats. El nadó (RN) és un individu en transició entre la vida uterina i l'extrauterina. Els òrgans i sistemes presenten un cert grau d'immaduresa, que els confereix d'una banda vulnerabilitat, i d'altra, plasticitat i capacitat d'adaptació. El nostre grup de recerca estudia com la malaltia neonatal i les exposicions precoces poden determinar efectes immediats i d'altres que es manifestaran en la infància o en l'edat adulta.

Reconeixements oficials: HSJD forma part del Gren ("Grup de Recerca en Neonatologia"), que constitueix el vessant neonatal de BCNatal (Director Dr. Eduard Gratacós). El Gren té dues seus operatives: IRSJD (coordinador: Martín Iriondo Sanz) i Hospital Clínic-IDIBAPS (coordinador: Òscar Garcia Algar) que coordina el "Grup de Recerca de la Infància i Entorn (GRIE)". Els principals membres del grup pertanyen a la Xarxa SAMID (2018) (RD16 / 0022/0002) i al grup consolidat de Recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya, 2017 SGR 1734).

Línies d'investigació
El grup té 2 línies principals d'investigació:

  • Prematuritat i influència de la nutrició, les cures i l'ambient en el desenvolupament del nounat (IP: Isabel Iglesias), centrada principalment en l'estudi de l'impacte de factors ambientals i nutricionals en la salut de l'RN prematur. S'estudia el retard de creixement intrauterí en model animal (IP Marta Camprubí)
  • Reanimació neonatal i atenció del Nounat crític (IP Martín Iriondo) que estudia factors que influeixen sobre el RN crític en el període neonatal, segons patologia (Hèrnia diafragmàtica, Cardiopaties, ECMO ...) i sobre la reanimació neonatal.

 

Objectius Científics

  • Potenciar la recerca de biomarcadors per a l'optimització de resultats a curt i llarg termini en el RN malalt: estudi de marcadors proteics, epigenètics i metabòlics.
  • Definir la influència del suport nutricional del prematur en l'evolució posterior (creixement i neurodesenvolupament).
  • Explorar l'existència i funció de factors bioactius de la llet humana en l'alimentació i evolució de l'RN.
  • Dissenyar models predictius de supervivència sense morbiditat Neonatal i sense discapacitat significativa del neurodesenvolupament en RN prematurs (xarxa SEN1500).
  • Potenciar eines de Neuromonitorització del pacient crític.