Tornar

Grups de recerca

Endocrinologia metabòlica

lourdes_grup_provisional

Coordinadors del grup

  • Lourdes Ibáñez Toda

El grup d'endocrinologia metabòlica realitza una recerca orientada al pacient, incidint principalment en l'estudi longitudinal i prospectiu d'aspectes epigenètics, clínics i bioquímics de subjectes amb baix pes al néixer per a l'edat gestacional, i d'adolescents amb hiperandrogenisme ovàric o síndrome de l'ovari poliquístic (SOPQ). També investiga el desenvolupament d'estratègies preventives i terapèutiques dirigides a reduir o evitar les comorbiditats associades a aquests trastorns. En col·laboració amb altres grups clínics i bàsics de l'IRSJD, també estudiem les bases fisiopatològiques del baix pes al naixement i del SOPQ.

El grup pertany des de l'any 2006 a l'CIBERDEM, sent la Cap de Grup investigadora principal d'aquest CIBER; des de l'any 2009 és grup consolidat de Recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya; 2018SGR1236). La Cap de Grup és coordinadora del Paediatric and Adolescent Working Group de la European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), i Coordinadora del Grup d'Estudi del Pacient Petit per a l'Edat Gestacional de la Societat Espanyola d'Endocrinologia Pediàtrica (SEEP).

El grup té 3 línies principals de recerca: 1) Estudi longitudinal dels mecanismes genètics, epigenètics, i bioquímics subjacents a les alteracions endocrino-metabòliques associades al baix pes al naixement, incloent metilació d'ADN, miRNAs, microbioma, composició corporal, adipoquines, i teixit adipós marró; 2) Desenvolupament i posterior comercialització de noves combinacions de sensibilitzants de l'acció de la insulina i antiandrògens per al tractament del SOPQ en adolescents dirigides a normalitzar els mecanismes fisiopatològics responsables de l'entitat, i per tant, a reduir el risc de subfertilitat, i altres comorbiditats associades a l'SOPQ; 3) Desenvolupament i validació de biomarcadors per a la detecció primerenca de pacients de baix pes al naixement susceptibles de desenvolupar les comorbiditats associades.

 

Objectius Científics

  • Estudiar longitudinal i prospectivament el patró de metilació de gens i miRNAs en sang perifèrica de pacients amb baix pes al naixement, comparats amb subjectes de pes adequat per a l'edat gestacional, així com les diferències en el perfil circulant d'exosomes i del proteoma exosomal.
  • Desenvolupar i validar combinacions de biomarcadors longitudinals precoços de síndrome metabòlica, avançament puberal, i altres patologies associades al baix pes al naixement.
  • Desenvolupar una nova combinació de sensibilitzants de l'acció de la insulina i un antiandrógeno (SPIOMET) per al tractament de l'SOPQ, realitzar els estudis en fase II-IV, i presentar el dossier a l'EMA/FDA per a la seva aprovació i comercialització posterior.
  • Descriure i validar funcionalment marcadors epigenètics (miRNAs) en sang perifèrica i teixit adipós associats a SOPQ, predictius de les comorbiditats i/o de la resposta a la terapèutica.