Tornar

Grups de recerca

Endocrinologia metabòlica

lourdes_grup_provisional

Coordinadors del grup

  • Lourdes Ibáñez Toda

Endocrinologia metabòlica que inclou hiperandrogenisme ovàric, resistència a la insulina, obesitat, síndrome metabòlica i diabetis.La restricció del creixement fetal pot tenir conseqüències irreversibles. L'estudi de les diferents etapes, des de la vida intrauterina fins a l'adolescència, permetrà avançar en el tractament i prevenció de les complicacions que es derivin.

  • Diagnòstic prenatal.
  • Restricció del creixement postnatal i prematuritat.
  • influència de les diferents aportacions nutricionals en la recuperació del creixement (catch-up) en nens amb retard del creixement intrauterí, els prematurs extrems i en models d'experimentació.
  • Repercussions endocrinològiques i del desenvolupament.
  • Explorar noves estratègies terapèutiques en entitats pediàtriques associades a resistència a la insulina; utilització de nous sensibilitzants de la insulina amb acció sobre els mecanismes fisiopatològics responsables de les alteracions de la composició corporal, inflamació crònica, dislipèmia, hiperandrogenisme i alteracions gonadals associades.
  • Exploració de nous marcadors de risc de la síndrome metabòlic, hiperandrogenisme i alteracions gonadals associades.
  • Estudis de metabolòmica en pacients amb hiperinsulisme/síndrome metabòlica, i explotació de models animals i cel·lulars per a conèixer els mecanismes fisiopatològics de baix pes en néixer, "catch-up" post-natal i hiperinsulinisme resultant.