Tornar

Grups de recerca

Cervell Neonatal

alfredo_grup_provisional

Coordinadors del grup

  • Alfredo García-Alix Pérez

La vocació investigadora del grup Cervell Neonatal està dirigida a respondre preguntes que sorgeixen des de la pràctica clínica i persegueix generar nous coneixements en malalties o agressions cerebrals en el període fetal o neonatal que comporten un major impacte en la salut i capacitats de l'infant. El grup realitza, per tant, investigació orientada al pacient i centrada en biomarcadors diagnòstics i pronòstics de naturalesa clínica, bioquímica, neurofisiològica i de neuroimatge, així com en aspectes terapèutics del dany cerebral adquirit en úter o durant el període neonatal.

El cap de grup pertany des de l'any 2007 al CIBERER i el grup és part del Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya SGR 2014-2016 (2014/SGR 928).

El grup té en el present 3 línies principals d'investigació:

  1. Infart Arterial Cerebral Neonatal (IACN), en la qual s'aborda des dels mecanismes etiològics i patogènics a biomarcadors diagnòstics-pronòstics de l'IACN (IP: A. García-Alix).
  2. Maduració cerebral i valoració de l'impacte sobre la mateixa de la patologia cerebral adquirida (IP: T Agut).
  3. Infecció fetal intrauterina. Establir biomarcadors inflamatoris en fluids materns, fetals i en el nounat per establir nous biomarcadors diagnòstics i predir problemes neuroevolutivos (IP. Dra. A. Alarcón).

Objectius científics

  1. Desenvolupament i validació de biomarcadors diagnòstic-pronòstics, tan bioquímics, neurofisiològics, de neuroimatge i metabolòmics en el camp de les malalties neurològiques amb expressió i inici en la vida fetal o neonatal.
  2. Caracterització de gens associats a l'infart arterial cerebral neonatal.
  3. Desenvolupar i validar una eina automatitzada de classificació dels infarts arterials cerebrals neonatals que, després d'establir la localització i extensió de les lesions, predigui les possibles alteracions neurològiques a llarg termini, de manera individualitzada, sobre la base d'un coneixement basat en el mapeig lesió -conducta (voxel-based lesió Symptom mapping).
  4. Generar un atles morfomètric del desenvolupament cerebral mitjançant ultrasonografia que permeti valorar la maduració cerebral així com desenvolupar un atles de la vasculatura cerebral mitjançant ressonància magnètica.
  5. Caracteritzar tant els aspectes fenotípics com neuroevolutivos de nounats amb lesions cerebrals adquirides.