Tornar

Grups de recerca

Recerca en Salut Mental Infanto-Juvenil

salut mental infanto-juvenil 2017

Coordinadors del grup

 • Montserrat Dolz Abadia

L'objectiu general del nostre grup és la recerca clínica de diferents trastorns psiquiàtrics, fent especial èmfasi en els trastorns del neurodesenvolupament. Actualment els esforços se centren en l'estudi de la psicosi d'inici en la infància (IP: Dra. Dolz), el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH; IP: Dr. Alda) i el trastorn de l'espectre autista (TEA; IP: Dra. Mairena). Recentment, tenim línies emergents i en procés de consolidació en l'àmbit dels trastorns de la conducta alimentària (TCA) (IP: Dr. Serrano) i en la conducta autolesiva (IP: Dra. Sintes).

En els últims anys el grup s'ha consolidat amb la realització de diferents projectes finançats tant per institucions públiques (projectes FIS, MINECO) com privades a escala nacional i europees (European Comission), així com col·laborant amb diferents grups de recerca estables de la xarxa d'investigacions biomèdiques en salut mental CIBERSAM, com el grup G04 de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona o el grup G01, de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En l'últim any destaca la concessió del projecte europeu Focus Locus centrat en el TDAH i els sistemes de gamificació (IP: Dr.Navarra; Acord de finançament: 732.375) així com en la participació en un assaig clínic europeu (Referència: 2015-003.503 -39) orientat a avaluar l'eficàcia del tractament d'omega-3 en pacients amb risc de desenvolupar psicosi. Recentment, el grup (IP: Dra. Camprodon) és centre col·laborador d'un projecte europeu que es realitza a ISGlobal Barcelona (IP: Dr Sunyer) estudiant els efectes de l'exposició prenatal a la contaminació atmosfèrica urbana i el desenvolupament cerebral pre i postnatal mitjançant la prestigiosa finançament d'excel·lència científica atorgada pel Consell Europeu de Recerca. També és destacable la col·laboració del nostre grup (IP: Dra Sintes) amb el grup GRETA (Grup d'Estudi i Tractament de les Autolesions), gràcies a l'obtenció de la beca PERIS i la nostra col·laboració (IP: Dr Matalí) en una beca I + d (Referència: PSI2017-83146-R) per a l'estudi de la diagnosi familiar relacional en salut mental liderat per la Universitat Ramon Llull (IP: Dra. Vilaregut).

Finalment, en l'àmbit nacional ha estat remarcable nombrosos premis al reconeixement a diferents treballs d'investigació.

Objectius científics

 • Determinar que marcadors neurobiològics d'estrès que presenten els nens i adolescents amb síndrome de risc de psicosi i el grup de transició a psicosi.
 • Determinar el paper del cortisol i la prolactina en els primers episodis psicòtics.
 • Desenvolupar una intervenció altament innovadora basada en jocs de videoconsola (d'estratègia, completament no-violents) per entrenar determinades habilitats cognitives (mentals) en nens i adolescents amb TDAH.
 • Determinar la Influència d'un programa de mindfulness (atenció plena), sobre els símptomes nuclears, les funcions executives i l'eix hipotàlem-hipòfisi-adrenal (HPA), en nens recentment diagnosticats de TDAH.
 • Caracterització del perfil metabòlic (bacterià i no bacterià) en nens i adolescents amb TDAH i avaluació del seu valor com a marcador diagnòstic.
 • Valoració de l'efectivitat d'un programa d'intervenció grupal en habilitats socials per nens/es i adolescents amb trastorn d'espectre autista.
 • Definir un marcador neurobiològic diferencial entre els símptomes tempo cognitiu lent i el TDAH.
 • Contribuir a determinar la prevalença, característiques i implicacions psicopatològiques en adolescents i adults joves que presenten conductes autolesives no suïcida a Catalunya.
 • Avaluar un programa de tractament per a trastorns alimentaris que combina la teràpia Cognitiu-Conductual estàndard amb l'atenció psicològica online mitjançant la Tcapp.
 • Desenvolupar tècniques d'exposició mitjançant realitat virtual per a la millora del tractament de l'anorèxia nerviosa.
 • Contribuir en l'estudi de la diagnosi relacional familiar a la salut mental.
 • Contribuir a un estudi d'una cohort orientada a avaluar l'efecte de l'exposició prenatal a la contaminació de l'aire urbà en l'estructura i funció cerebral prenatal i postnatal.
 • Contribuir a la validació de diferents instruments avaluació (per exemple: avaluació relacions familiars, detecció de nens testimonis de violència domèstica, entre d'altres).