Tornar

Grups de recerca

Cerebral Imprints of Gender, Development and Pathology

2017_provisional_brebion

Coordinadors del grup

  • Christian Stephan-Otto

El grup Cerebral Imprints of Gender, Development and Pathology aborda des d'un enfocament bàsic la caracterització de el cervell en diverses malalties.

El grup és reconegut com a Grup Emergent per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya, 2017-SGR-1297) des 2017.

Els investigadors del grup formen part del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBER-SAM), integrats en el grup del PSSJD liderat per Josep Maria Haro. El Dr Stephan-Otto és membre actiu de la Plataforma de Neuroimatge del CIBER-SAM i actualment té un projecte intra-CIBER basat en l'explotació de la mostra conjunta d'imatge cerebral dels Primers Episodis Psicòtics.

Per la seva naturalesa interdisciplinària, el grup compta amb quatre línies d'investigació:

  1. Funció cerebral en el trastorn mental sever: s'estudia l'efecte de la simptomatologia i alteracions en la cognició en pacients afectats per trastorns com l'esquizofrènia, la depressió o l'ansietat.
  2. Empremtes de la inflamació en el cervell: s'aborden les diferències en la morfologia cerebral trobades en pacients amb malalties neurològiques i psiquiàtriques que podrien ser deguts a processos inflamatoris.
  3. Diferències de gènere en l'estructura cerebral: es quantifica tant la diferència en la morfologia cerebral entre homes i dones com el possible impacte d'una major o menor concentració d'hormones sexuals tant en població sana com en patologies que presenten dimorfisme sexual.
  4. Caracterització de l'infart cerebral en nounats: s'aborda la descripció de l'infart per millorar la capacitat diagnòstica i pronòstica d'una població clínicament vulnerable.

Objectius científics

  • Aportar nous biomarcadors de funció i estructura cerebral per a la caracterització clínica dels trastorns mentals severs.
  • Aportar nous biomarcadors d'estructura cerebral per a la caracterització clínica de diverses patologies neurològiques.
  • Aprofundir en el coneixement dels mecanismes inflamatoris que observem en la patologia cerebral tant neurològica com psiquiàtrica.
  • Aportar eines pronòstic-diagnòstiques en l'infart neonatal que permetin estratègies terapèutiques més dirigides (per exemple, logopèdia en els casos amb afectació de la regió verbal).