Tornar

Grups de recerca

Correlats cognitius i neurobiològics dels símptomes psicòtics i afectius en el trastorn mental server

2017_provisional_brebion

Coordinadors del grup

  • Gildas Brébion
  • Christian Stephan-Otto

La línia està dirigida principalment a l'estudi de la relació entre el trastorn mental i la cognició. La nostra recerca es basa en proves cognitives i de neuroimatge tant funcional com estructural.

Tenim dos objectius principals:

  • Entendre millor els mecanismes involucrat en les al·lucinacions i identificar els varis factors que afecten el funcionament cognitiu en el trastorn mental sever. En aquest sentit, el nostre enfocament és particular ja que tenim en compte símptomes clínica secundaris, com els afectius, que impacten fortament en la cognició.
  • D'altra banda, hem desenvolupat biomarcadors relacionats amb el trastorn mental, com una nova mesura d'asimetria cerebral que es veu alterada en l'esquizofrènia.

En l'actualitat duem a terme un estudi de les bases neuronals de l'al·lucinació verbal en l'esquizofrènia, la depressió major i en població sana.