Tornar

Grups de recerca

Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals severs

etiopatogenia_nove2014

Coordinadors del grup

  • Susana Ochoa Güerre

Avaluar les característiques clíniques, psicosocials i neuropsicològiques que presenten les persones amb un trastorn mental greu ens permetrà identificar de manera més adequada les necessitats de tractament en cada un dels casos.

La línia té com a objectiu avaluar diferents aspectes clínics, socials i neuropsicològics, entre d'altres, de les persones que comencen amb els primers episodis de trastorn mental greu. D'altra banda, per tal de poder realitzar bones avaluacions en aquests àmbits també es necessita poder disposar d'instruments de mesura adequats.

  • Determinar les variables de funcionament clínic, social o neuropsicològiques que més incideixen en una pitjor evolució del trastorn amb la intenció de poder prevenir el deteriorament.
  • Estudiar les diferències clíniques, socials i neuropsicològiques dels diferents trastorns mentals greus i dels primers episodis psicòtics.
  • Disposar d'uns instruments de mesura adequats per a l'avaluació de les persones amb un trastorn mental greu.