Tornar

Grups de recerca

Psiquiatria Molecular

Grup Belen Ramos 2017

Coordinadors del grup

  • Belén Ramos Josemaria

El grup de recerca es centra en investigar mecanismes moleculars alterats en el cervell en l'esquizofrènia que puguin conduir a alteracions en el desenvolupament neuronal o funcionament de la transmissió sinàptica, amb especial interès  en factors de transcripció.

A més, aquest grup estudia la relació d'aquestes vies alterades amb els símptomes, funcionament cognitiu, canvis estructurals  en el cervell i com a resposta a les intervencions terapèutiques. L'objectiu final és trobar biomarcadors en estadis inicials que ens ajudin a predir l'evolució dels símptomes i deteriorament cognitiu i així poder aplicar intervencions primerenques de major eficàcia.

Objectius específics:

  1. Identificar noves vies moleculars alterades en cervell amb esquizofrènia crònica, especialment aquelles implicades en el neurodesenvolupament, en la funció sinàptica i/o reguladors de la expressió gènica.
  2. Estudiar components d'aquestes vies moleculars alterades en cervell en l'esquizofrènia amb relació als símptomes i el funcionament neuropsicològic en l'esquizofrènia.
  3. Estudiar vies moleculars alterades en esquizofrènia en models cel·lulars i animals de psicosis.
  4. Estudiar biomarcadors perifèrics en psicosis en relació amb els símptomes i funcionament cognitiu i en resposta a intervencions terapèutiques.
  5. Estudiar biomarcadors perifèrics en primers episodis psicòtics en relació a canvis de neuroimatge estructural.