Tornar

Grups de recerca

Avaluació de Tecnologies Sanitàries en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

Grup Prisma 2015

Coordinadors del grup

  • Antoni Serrano Blanco
  • Maria Rubio Valera

La investigació del grup es desenvolupa en el disseny i avaluació de noves tecnologies sanitàries, amb un focus especial en l'Atenció Primària i Comunitària i la Salut Mental. El grup s'especialitza en economia de la salut, abastant l'estudi de les estratègies preventives i tractaments farmacològics i no farmacològics de malalties mentals i malalties cròniques d'elevada prevalença o impacte social, com l'ictus i la malaltia cardiovascular. El grup també avalua l'impacte d'intervencions poblacionals, polítiques i disponibilitat de recursos d'atenció sobre la salut i l'ús de serveis sanitaris i socials.

De l'any 2003 a l'any 2005 va pertànyer a la xarxa IRYSS (G03 / 202), des de 2007 el grup pertany a la redIAPP (RD12 / 0005/008). En 2017, alguns membres del grup van passar a formar part del CIBERESP (CB16/02/00322). Grup consolidat de Recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya, 2017 SGR 1515).

El grup té 2 línies principals d'investigació:

  1. Investigació en Atenció Primària i Comunitària (IP: Maria Ros), desenvolupa i avalua l'efectivitat i eficiència d'intervencions de salut en atenció primària i comunitària implicant professionals i pacients mitjançant estudis qualitatius i quantitatius (epidemiològics, Real World Data i assaigs clínics).
  2. Avaluació de serveis sanitaris (IP: Antoni Serrano), estudia la disponibilitat i eficiència de serveis destinats a l'atenció a la salut, amb un èmfasi especial en l'avaluació econòmica de les patologies, mitjançant estudis de cost i càrrega de malaltia, i de les intervencions, mitjançant estudis de cost-efectivitat basats en assaigs clínics i models econòmics.

Objectius científics

  • Desenvolupar i avaluar intervencions de millora de la iniciació dels tractaments farmacològics en atenció primària.
  • Estudiar l'impacte d'esdeveniments socials sobre el comportament dels pacients i els professionals i el seu impacte en salut a través d'experiments naturals.
  • Avaluar l'eficiència (efectivitat i cost-efectivitat) d'intervencions preventives i terapèutiques en atenció primària i altres contextos.
  • Avaluar l'estigma relacionat amb la salut mental i l'efectivitat d'intervencions poblacionals i dirigides a la disminució d'aquesta.