Tornar

Grups de recerca

Noves dianes terapèutiques en neuroblastoma

ONCO_grup_carmen_2016

L'objectiu general del nostre grup de recerca és desenvolupar noves estratègies de tractament en neuroblastoma. En els últims anys hem identificat dues possibles noves dianes terapèutiques en neuroblastoma: el receptor sensor de calci (CaSR) i parathyroid hormone-related protein (PTHrP). Hem descrit diverses evidències que donen suport a la hipòtesi que CaSR es comporta com a gen supressor de tumors en el context d'aquest. A més hem descrit el patró d'expressió i la funció de PTHrP en neuroblastoma, així com el resultat del seu bloqueig, després d'identificar que és un factor autocrí i paracrí rellevant per al creixement d'aquest tumor.

Objectius científics

  • Desenvolupar noves teràpies per neuroblastoma basades en la regulació de CaSR i PTHrP.
  • Desenvolupar nous dispositius per a la detecció i quantificació de PTHrP en col·laboració amb laboratoris de Nanotecnologia.