Tornar

Grups de recerca

Neuroblastoma i medicina personalitzada

ONCO_grup_carmen_2016

El nostre grup de recerca estudia i identifica noves dianes terapèutiques pel neuroblastoma, i proporciona un tractament personalitzat als pacients pediàtrics afectats d'un tumor sòlid recaigut/refractari en base al coneixement de les seves alteracions genètiques.

Per a poder dur a terme el nostre treball, ens centrem en:

  1. Avaluació del receptor sensor de calci i parathyroid hormone-related protein, com a noves dianes terapèutiques en neuroblastoma.
  2. Analitzar teràpies combinades basades en el coneixement d'aquestes molècules amb les diferents rutes de senyalització alterades en neuroblastoma.
  3. Generar nous models in vitro i in vivo per l'avaluació de les noves teràpies.
  4. Dissenyar dispositius innovadors basats en les tècniques que proporciona la Nanotecnologia per a quantificar marcadors circulants que permetin avaluar el creixement tumoral i la resposta al tractament (biòpsia líquida)
  5. Mitjançant tècniques de seqüenciació massiva, analitzar variants i alteracions en el nombre de copies que permetin identificar tant alteracions somàtiques que proporcionin dianes terapèutiques, informació diagnòstica/pronòstica i mecanismes de resistència, com alteracions en línies germinals que predisposin al desenvolupament del càncer