Tornar

Grups de recerca

Farmacologia molecular i teràpies experimentals

2017_provisional_pastor

MPET és un grup de recerca pertanyent a la Secció de Biomedicina i Farmacologia Molecular del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Universitat de Barcelona. És grup consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 416) i membre des de l'any 2006 del Programa d'Oncologia del CIBER EHD (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives). MPET també pertany al Programa de Biologia Integrativa de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB).

Les principals línies de recerca de el grup MPET són:

  • Farmacologia molecular de transportadors de fàrmacs i impacte en els mecanismes d'acció quimioterapéutica a cáncer.
  • Paper de l'transportoma cel·lular en la oncogénesis.
  • Regulació purinérgica a inflamación.
  • Metabolisme de nucleòtids en la fisiopatologia de el càncer i de malalties rares.

 

Objectius científics

  • Identificar i validar funcionalment noves xarxes proteiques vinculades al metabolisme de nucleòtids, susceptibles de contribuir a l'oncogènesi i d'erigir-se com noves dianes farmacològiques.
  • Validar noves molècules susceptibles de modular les respostes purinèrgiques en la inflamació.
  • Analitzar els mecanismes de control epigenètic del transportoma cel·lular en el context de la proliferació tumoral.
  • Generar nous models experimentals per a la validació preclínica de fàrmacs antitumorals.