Tornar

Grups de recerca

Leucèmia i hemopaties pediàtriques

Leucèmia i hemopaties

Coordinadors del grup

 • Mireia Camós Guijosa

El grup de Leucèmia i hemopaties pediàtriques realitza una investigació translacional, orientada a aplicar de forma ràpida en la pràctica assistencial els avenços en el diagnòstic biològic i els tractaments més innovadors en pacients pediàtrics amb malalties hematològiques. Des de la seva creació el 2012, el nostre grup ha obtingut finançament de manera ininterrompuda en convocatòries d'ajudes públiques i privades competitives i no competitives.

Participem com a Grup Clínic enllaçat, dins el Grup de Càncer Hereditari i Síndromes relacionats, a la xarxa CIBER-ER. A més, recentment s'ha reconegut com a Centre-Servei-Unitat de Referència (CSUR) a la Unitat d'Eritropatologia hereditària formada per HSJD i l'H. Sant Pau (HSP). Des de l'any 2014 pertanyem a un grup consolidat de recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya, Referències 2014 SGR 1398 i 2017 SGR 1672).


Les línies de recerca incloses en el nostre grup són les següents:

 • Leucèmia aguda limfoblàstica (LLA).
 • Leucèmia aguda mieloblàstica (LAM).
 • Insuficiències medul·lars i mielodisplàsies.
 • Eritropatologia.
 • Alteracions de l'hemostàsia.
 • Immunoteràpia i teràpia cel·lular.
 • Prevenció de la toxicitat secundària al tractament de la leucèmia.

 

Objectius científics

 • Consolidar-nos com Grup Clínic Vinculat a l'CIBER-ER i definir la situació de les malalties hematològiques pediàtriques en el context de les considerades "malalties rares".
 • Promocionar estratègies cooperatives per millorar el diagnòstic biològic i seguiment de la malaltia residual mínima (ERM) en les leucèmies agudes i altres hemopaties pediàtriques. Dissenyar i implementar noves tècniques i controls de qualitat interns i externs.
 • Analitzar nous biomarcadors de potencial utilitat diagnòstica, pronòstica i com a dianes terapèutiques en les leucèmies pediàtriques d'alt risc.
 • Promoure l'aplicabilitat de noves teràpies en els pacients pediàtrics mitjançant la realització d'assaigs clínics. Consolidar l'experiència del nostre grup en l'ús de teràpia cel·lular amb CART i trasplantament de progenitors hematopoètics.
 • Estudiar factors biològics i clínics que permetin prevenir i pal·liar la toxicitat secundària al tractament de la leucèmia.
 • Utilització de l'enginyeria fotònica aplicada a la diagnosi i seguiment de malalties de la sèrie eritroide.
 • Estudiar els factors de risc associats a la trombosi durant el tractament quimioteràpic en la LLA infantil i establir maniobres de prevención.
 • Establir el diagnòstic genòmic precís mitjançant l'aplicació de tècniques de seqüenciació de nova generació de les diferents hemopaties pediàtriques.