Tornar

Grups de recerca

Leucèmia i hemopaties no malignes

Leucèmia i hemopaties

Coordinadors del grup

  • Mireia Camós Guijosa

L'objectiu fonamental és aprofundir en el coneixement de l'origen i les bases moleculars de les hemopaties pediàtriques per a traslladar a la pràctica clínica noves eines diagnostiques, pronostiques i terapèutiques. Volem realitzar una investigació traslacional i fàcilment aplicable tant en les leucèmies i els síndromes de fallada medul·lar, com en alteracions de la sang no neoplàsiques com la hemoglobinopaties o les alteracions de la coagulació.

Els estudis es centren en:

1.Mecanisme molecular i factors pronòstics en subtipus de leucèmia pediàtrica d'alt risc (lactants, reordenament del gen MLL, leucèmia limfoblàstica aguda T, etc.)

2.Grup d'estudis biològics per a la leucèmia aguda pediàtrica: noves tècniques per a millorar el diagnòstic i el seguiment de la malaltia residual mínima i fomentar la recerca corporativa.

3.Estudi de la leucèmia mieloblàstica aguda pediàtrica.

4.Estudi de factors clínics i biològics associats a toxicitat en el tractament de la leucèmia limfoblàstica aguda pediàtrica.

5.Teràpies avançades en Hematologia:

  • Teràpia cel·lular amb CART19 per a leucèmies resistents a recaigudes.
  • Teràpia gènica en Anèmia de Fanconi.
  • Trasplantament al·logènic de progenitors hematopoètics.
  • Assaigs clínics amb nous tractaments en coagulopaties i tractaments dirigits en leucèmia, insuficiències medul·lars i trombopènies.