Tornar

Grups de recerca

Farmacologia preclínica i alliberament de fàrmacs en tumors sòlids infantils

ONCO_grup_angel_2016

Coordinadors del grup

  • Angel Montero Carcaboso

Desenvolupament de models preclínics de malaltia (neuroblastoma, glioma difús de protuberància – DIPG, rabdomiosarcoma, sarcoma d'Ewing, retinoblastoma) a partir de mostres del biobanc. Estudis de nous tractaments (farmacològics, biològics i immunoteràpia) en models preclínics de tumors sòlids pediàtrics. Estudi de la penetració d'agents quimioteràpics en models preclínics de tumors sòlids pediàtrics. Desenvolupament de nous sistemes d'alliberament de quimioteràpia en tumors sòlids pediàtrics.

En aquests moments la recerca es desenvolupa en 5 projectes.

  1. Creació de models preclínics de tumors sòlids pediàtrics. L'objectiu d'aquest projecte es establir models cel·lulars i animals que reprodueixin fidelment les malalties dels pacients, a partir de biòpsies obtingudes en l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
  2. Estudi de distribució de fàrmacs en tumors sòlids pediàtrics.
  3. Disseny i avaluació de nous sistemes d'alliberació de fàrmacs amb activitat en tumors sòlids pediàtrics.
  4. Estudi del tractament amb virus oncolítics en tumors sòlids pediàtrics. En els models preclínics de DIPG i retinoblastoma hem avaluat l'activitat del virus oncolític VCN-01 (obtingut per MTA amb l'empresa VCN Biosciences).
  5. Immunoteràpia del DIPG. S'han generat 6 models cel·lulars tumorals establerts a partir de mostres obtingudes de 6 pacients de DIPG amb la presentació clínica i radiològica típica del DIPG.