Tornar

Grups de recerca

Tractament del càncer pediàtric

equip Angel Montero 2018

Coordinadors del grup

 • Dr. Angel Montero Carcaboso

La nostra missió és el desenvolupament d'estratègies innovadores i translacionals que contribueixin a millorar les teràpies dels tumors sòlids pediàtrics de mal pronòstic. Per la seva naturalesa oberta, innovadora i multidisciplinar, Sant Joan de Déu és un entorn ideal per a aquest treball i el nostre grup hem desenvolupat models tumorals derivats de pacients, que obren un ventall enorme de possibilitats per a obtenir dades clínicament rellevants en els nostres projectes sobre tractaments radicalment innovadors i sistemes d'alliberament de fàrmacs.

Els principals objectius del programa de recerca del laboratori són:

 1. Establir una plataforma de models preclínics de tumors sòlids pediàtrics.
 2. Realitzar recerca preclínica traslacional en els següents camps:
  - Eficàcia de nous candidats terapèutics.
  - Desenvolupament de nous sistemes d'alliberament de fàrmacs adaptats als nostres pacients.
 3. Caracteritzar la distribució dels fàrmacs en l'organisme per a entendre l'efecte terapèutics.

Els principals línies de recerca del grup són:

 1. DIPG i gliomatosis cerebri: teràpia farmacològica i immunoteràpia.
 2. Retinoblastoma: teràpia avançada amb adenovirus oncolítics.
 3. Tumors sòlids extracerebals: teràpies selectives amb nous sistemes d'alliberament de fàrmacs.
 4. Tumors sòlids de mal pronòstic en recaiguda: teràpies de precisió.
 5. Barrera hematoencefàlica: desenvolupament d'estratègies per a millorar la distribució de fàrmacs al cervell.

Fites del laboratori: