Tornar

Grups de recerca

Tractament del càncer pediàtric

equip Angel Montero 2018

Coordinadors del grup

 • Dr. Angel Montero Carcaboso

La nostra missió és el desenvolupament d'estratègies innovadores i translacionals que contribueixin a millorar les teràpies dels tumors sòlids pediàtrics de mal pronòstic. Per la seva naturalesa oberta, innovadora i multidisciplinària, Sant Joan de Déu és un entorn ideal per a aquest treball i el nostre grup hem desenvolupat models tumorals que obren un ventall enorme de possibilitats per a obtenir dades clínicament rellevants en nous projectes sobre tractaments radicalment innovadors i sistemes d'alliberament de fàrmacs.

Els principals objectius del programa de recerca del laboratori són:

 1. Establir una plataforma de models preclínics de tumors sòlids pediàtrics.
 2. Realitzar recerca preclínica translacional sobre:
  - Eficàcia de nous candidats terapèutics.
  - Desenvolupament de nous sistemes d'alliberament de fàrmacs adaptats als nostres pacients.
 3. Caracteritzar la distribució dels fàrmacs en l'organisme per a entendre l'efecte terapèutic.

Les principals línies de recerca del grup són:

 1. DIPG i gliomatosis cerebri: teràpia farmacològica i immunoteràpia.
 2. Retinoblastoma: teràpia avançada amb adenovirus oncolítics.
 3. Tumors sòlids extracranials: teràpies selectives amb nous sistemes d'alliberament de fàrmacs.
 4. Tumors sòlids de mal pronòstic en recaiguda: teràpies de precisió.
 5. Barrera hematoencefàlica: desenvolupament d'estratègies farmacològiques per travessar-la.

Des de l'any 2014 pertanyem a un grup consolidat de recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya, Referències 2014 SGR 1398 i 2017 SGR 1672).

 

Objectius científics

 • Desenvolupament de tractaments farmacològics per al glioma difús de protuberància (DIPG), la gliomatosis cerebri i altres tumors cerebrals pediàtrics de mal pronòstic.
 • Desenvolupament de sistemes d'alliberament de fàrmacs en oncologia pediàtrica, amb un millor perfil de selectivitat pel tumor, major eficàcia i menor toxicitat.
 • Desenvolupament de tractaments farmacològics innovadors contra tumors sòlids pediàtrics extracranials com el sarcoma d'Ewing, el rabdomiosarcoma, l'osteosarcoma i el neuroblastoma.
 • Desenvolupament de tractaments per al retinoblastoma basats en la combinació d'adenovirus oncolítics i agents quimioteràpics.
 • Desenvolupament de tractaments d'immunoteràpia del glioma difús de protuberància i altres tumors cerebrals.