Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

MULTI-MODE_Multimodal strategies to promote a healthy brain in aging: Innovative evidence-based tools

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: European Comission
  • Duració del projecte: 1 any
  • Data d'inici: 01/01/2016
  • Data d'acabament: 31/12/2016