Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

ComMent_Training for COMmunity MENTal healthcare

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: European Commission
  • Convocatòria:

    ERASMUS+

  • Duració del projecte: 3 anys
  • Data d'inici: 01/09/2014
  • Data d'acabament: 31/08/2017