Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

Contratos postdoctorales ISCIII - Sara Borrell. Beneficiario: Beatriz Olaya

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
  • Convocatòria:

    Sara Borrell 2012

  • Duració del projecte: 3 anys 92 dies
  • Data d'inici: 16/01/2013
  • Data d'acabament: 17/04/2016