Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

SLT006/17/00354. Avaluació de l'efectivitat i cost-efectivitat d'un programa de prevenció, detecció i abordatge dels trastorns mentals a petites i mitjanes

    2017_peris
  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
  • Convocatòria:

    Projectes Recerca Orientats Salut Mental 2018

  • Duració del projecte: 2 anys 318 dies
  • Data d'inici: 17/02/2018
  • Data d'acabament: 31/12/2020