Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

An age-friendly city for a successful ageing

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
  • Duració del projecte: 2 anys
  • Data d'inici: 01/12/2011
  • Data d'acabament: 30/11/2013