Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

Impacte dels trastorns de salut crònics i dels trastorns psiquiàtrics sobre la discapacitat i la qualitat de vida en pacients d'edat avançada

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: Ministeri d'Educació
  • Duració del projecte: 4 anys
  • Data d'inici: 07/03/2013
  • Data d'acabament: 06/03/2017