Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

The debate is scheduled in 2 days with four round tables about the following topics: Built environment and social networks; Ageing, mental health and dementia; Multi-morbidity; Active and healthy ageing

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: Biocat (Fundació Privada BioRegió de Catalunya)
  • Duració del projecte: 364 dies
  • Data d'inici: 01/01/2013
  • Data d'acabament: 31/12/2013