Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

Proporcionar suport en el disseny, l’aplicació i l’anàlisi a projectes de recerca basats en tècniques de neuroimatge, que en general comparteixen l’objectiu d’identificar les bases neurofuncionals de diversos processos mentals. PTA2011-4983-I.

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: Ministerio de Ciencia e Innovación (MINECO)
  • Duració del projecte: 3 anys
  • Data d'inici: 01/01/2012
  • Data d'acabament: 31/12/2014