Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

ATHLOS_Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies. Personalsing Health and Care: H2020-PHC-2014-two-stage.

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: European Comission
  • Duració del projecte: 5 anys 1 dia
  • Data d'inici: 01/05/2015
  • Data d'acabament: 30/04/2020