Tornar

Grups de recerca

Epidemiologia dels trastorns mentals i de l'envelliment

Competitius

PATHAWAYS_PArticipation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector

  • Investigador/a principal: Josep Maria Haro Abad
  • Organisme finançador: European Comission
  • Duració del projecte: 3 anys 120 dies
  • Data d'inici: 01/01/2015
  • Data d'acabament: 30/04/2018